Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Han eller hon svarar inom 24 timmar eller nästkommande vardag.

Då vi fått en uppdragsbeställning av skolan så får ni via mail en inbjudan till vår sida på Kaddio, vilket är vårt säkra system där du hittar chatten där du och din kurator möts.

För att komma igång behöver du en kod som du får från din skola. Prata med din rektor eller mentor. Kontakten behöver godkännas av dina föräldrar om du är under 18 år.

Vårdnadshavares medgivande krävs

För att kunna boka videosamtal eller chatta med oss krävs vårdnadshavares medgivande

Hur chatten funkar

  1. Klicka på knappen nedan för att gå till Kaddios sida och vår säkra chatt.

    Du kan också nå sidan genom att skriva elevia.kaddio.com/login i din webbläsare.

  2. Logga in med din mail och skapa ett lösenord. Klart!
  3. Du kan nu börja skriva till din skolas Elevia-kurator från din telefon, surfplatta eller dator.
  4. Du får svar inom 24 timmar. När du fått svar får du en notis till din mail.

Fortsätt chatten så mycket du vill. Din kurator svarar upp till två gånger per vecka.

Vi har tystnadsplikt

Kuratorn du pratar med har tystnadsplikt. Det gäller både videosamtal och chatt. Hon eller han berättar inte för någon vad ni har pratat om/skrivit. Det enda undantaget är om det som kommer fram i samtalet är så allvarligt att kuratorn tror att du far illa, t.ex om du blir slagen eller om du själv eller någon annan utsätter dig för fara. Om det skulle vara så kommer din kurator berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system. Undantag för detta är just om du far mycket illa och anmälan behöver göras till socialtjänsten. Då kontaktar kuratorn din skola som gör anmälan.