Elevia startades av Helena, Amanda, Fredrik och Harald. Vi drivs av en stark övertygelse om att alla barn ska ha rätt att må bra i skolan. Vi vill bidra till att göra elevhälsa lättillgänglig och flexibel för alla barn.

Idén till Elevia föddes under en resa då vi tillsammans konstaterade att tröskeln till att barn får hjälp och samtalsstöd är för hög i Sverige idag. Inom skolan finns möjlighet till förebyggande stöd, men ofta finns inte resurserna som behövs för att alla barn ska få hjälp innan de börjar må sämre.

Helena och Amanda har båda arbetat med elevhälsa i skola men också inom barnpsykiatrin. De driver nu en psykoterapimottagning för barn, unga och familjer. I sitt arbete möter de många barn och unga vars föräldrar ofta upplever att hjälp är svår att få. Med Elevia hoppas vi kunna nå ut till många barn och ge stöd och hjälp innan måendet försämras.

Vårt mål med Elevia är att alla skolor utan elevhälsa eller med en överbelastad elevhälsa ska kunna få snabbt stöd att erbjuda sina elever. Vi vet att skolans ansvar är att erbjuda förebyggande psykosocialt stöd till sina elever. Just förebyggande stöd vet vi också är en förutsättning för att barn och unga ska slippa behöva må sämre.  Vår ambition är att Elevia ska kunna erbjuda elevhälsa till alla skolor som behöver.

Vi driver Elevia

AMANDA HARTMAN


Amanda är socionom och legitimerad psykoterapeut/familjeterapeut. Hon har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med psykisk- och social ohälsa från arbete på BUP, socialtjänst, familjebehandling, och elevhälsa. Amanda arbetar som psykoterapeut och driver en privat samtalsmottagning för barn, ungdomar och föräldrar.

amanda@elevia.se

073 999 29 88

HELENA KÅREBY


Helena är specialpedagog med grundläggande psykoterapiutbildning. Hon är i grunden lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete med elever, pedagoger och föräldrar med barn som har hamnat i skolrelaterade svårigheter. Hon har också arbetat som skolkurator och inom BUP. Helena arbetar även som biträdande rektor samt är med och driver en samtalsmottagning.

helena@elevia.se

HARALD WACHTMEISTER


Harald är statsvetare och entreprenör. Han har lång erfarenhet av företagande i olika former, främst som VD för ett bolag med stark anknytning inom e-handel.

harald@elevia.se

FREDRIK HARTMAN


Fredrik är civilingenjör och gruppchef. Han har stor erfarenhet av sälj, rekrytering, projektledning och ledarskap inom olika typer av stora bolag.

fredrik@elevia.se