Om Elevia

E- hälsa på nätet

Elevia erbjuder en professionell, trygg och digital e- hälsa till skolor, barn och ungdomar oavsett var ni befinner er. Vi har kuratorer, specialpedagoger, sjuksköterskor och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn och unga.
Ni bokar snabbt och enkelt tider som passar er och väljer själva om ni vill ha kontakt genom videosamtal, chatt eller telefon.

Stöd till skolor
Som skola kan ni genom oss snabbt få tag på den elevhälsokompetens ni behöver, när ni behöver den och så länge ni behöver den, exempelvis för att komplettera under perioder av hög belastning, för professionsstöd eller i avvaktan på tillsättning av tjänst.

Stöd till barn, unga och föräldrar
Elevia erbjuder även stöd till barn, ungdomar och föräldrar i privat regi. Oavsett om ditt barn eller ungdom kämpar med dåligt mående eller har skolsvårigheter så erbjuder vi snabb hjälp och trygga, varaktiga kontakter. Våra erfarna kuratorer och psykologer har lång erfarenhet av arbete med unga med psykisk ohälsa. Hos oss kan ni får skräddarsytt stöd och behandling av oro, ångest, nedstämdhet och skolrelaterad problematik, utan väntetid.

Vi använder trygg personuppgiftshantering via Kaddio

Mer om elevhälsa

ELEVIAS BLOGG

Det senaste från oss och våra vänner