Elevias skolkuratorer kan erbjuda följande stöd till skolans elevhälsa:

  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och familjer relaterade till skolsituationen.
  • tillföra psykosocial kompetens genom handledning och konsultation som stöd i det pedagogiska arbetet likväl som i elevhälsoarbetet på skolan.
  • bidra med kunskap kring risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling samt samhällets stödfunktioner.

Det är enkelt

Då vi fått en uppdragsbeställning av skolan så får ni via mail en inbjudan till vår bokningssida på Kaddio, vilket är vårt säkra system som tillhandahåller de digitala tjänster ni erbjudits. Du, som elev, förälder eller skolpersonal, kan då direkt boka in dig för en tid som passar dig. Vi ringer sedan upp dig genom Kaddio på utsatt tid. Hon eller han gör två försök att nå dig. Samtalet varar upp till 30 minuter.

Om tystnadsplikt

Kuratorn du pratar med har tystnadsplikt. Det gäller både videosamtal och chatt. Hon eller han berättar inte för någon vad ni har pratat om/skrivit. Det enda undantaget är om det som kommer fram i samtalet är så allvarligt att kuratorn tror att du far illa, t.ex om du blir slagen eller om du själv eller någon annan utsätter dig för fara. Om det skulle vara så kommer din kurator berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system. Undantag för detta är just om du far mycket illa och anmälan behöver göras till socialtjänsten. Då kontaktar kuratorn din skola som gör anmälan.


Kontakta oss för mer information om våra tjänster