Elevia erbjuder en professionell elevhälsa till skolor online. Som skola kan man under perioder ha behov av extra hjälp, t. ex. vid hög arbetsbelastning, vid svårigheter att rekrytera eller vid behov av kompletterande kompetens i särskilt svåra situationer. Hos oss kan ni som skola snabbt, för kortare eller längre insatser, komplettera eller förstärka er befintliga elevhälsa med de tjänster som ni behöver, när ni behöver dem.

Med oss kan du som skolpersonal, elev eller förälder prata med en kurator, specialpedagog eller skolsköterska direkt på din dator, telefon eller surfplatta från skolan eller hemifrån.

Samtalen sker enkelt och smidigt via video eller chatt på ett säkert sätt. Vi kommer även att ha tillgång till samtalsstöd på andra språk än svenska.

Våra erfarna skolkuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare erbjuder:

  • Elevsamtal
  • Föräldrastöd
  • Rådgivning till pedagoger i elevärenden
  • Stöd vid elevdokumentation
  • Professionsstöd och handledning till elevhälsa och pedagoger.

Elevia erbjuder även samtalsstöd till barn, unga och föräldrar i privat regi. Vi skräddarsyr ett samtalsstöd efter era behov. Ni bokar våra erfarna och kunniga kuratorer och psykologer snabbt och enkelt. Ni får hjälp direkt till er mobil eller surfplatta, där samtalen sker.

Elevia värdesätter ett förebyggande och hälsofrämjande arbete och samarbetar därför med TwoAct där barn, ungdomar och föräldrar via deras app kan få bra verktyg och information för att kunna hantera många av de svårigheter man kan hamna i såsom stress, sömnproblem, studiemotivation, risk för skärmberoende.