• Stöd i kris
    Vår kurator ger handledning om hur ni kan ge stöd i kriser
  • Träffa Elevias grundare
    Vi är 4 personer som alla vill förändra och förbättra Svensk elevhälsa.
  • Varför vi startade Elevia
    Varför vi startade Elevia och hur vi gör elevhälsa tillgängligt för alla Sveriges elever.