Elevias psykologer finns här både för skolor men även för barn, unga och föräldrar som privat söker samtalsstöd, utredande samtal eller rådgivning.

Elevias skolpsykologer kan erbjuda följande stöd till skolans elevhälsa:

  • göra psykologiska bedömningar
  • bistå vid diskussioner kring klassrumsobservationer
  • handleda personal och kompletterande professionsstöd
  • erbjuda stöd- och krissamtal till pedagoger och elever
  • bidra med kunskap kring neuropsykiatriska diagnoser, psykiska funktionsnedsättningar, diagnoser och psykisk ohälsa.

Elevias psykologer erbjuder följande stöd till barn, unga och föräldrar:

  • Samtalsbehandling vid ångest, nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa.
  • Göra psykologiska bedömningar.
  • Motivations- och krissamtal.
  • Föräldrastöd psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, problemskapande beteenden eller situationer.
  • Neuropsykiatriska utredningar.

Det är enkelt

Då det är dags för samtal så får ni via mail en inbjudan till vår bokningssida på Kaddio, vilket är vårt säkra system som tillhandahåller de digitala tjänster ni erbjudits. Du som skolpersonal, kan då direkt boka in dig för en tid som passar dig. Skolpsykologen ringer sedan upp dig genom Kaddio på utsatt tid. Hon eller han gör två försök att nå dig. Samtalet varar upp till 60 minuter.

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor. Om din skola använder sig av Elevias tjänster finns möjlighet till stöd av skolpsykolog.

Stödet sker via säker videolänk och bokas i förväg genom skolpsykologens kalender.

Är du elev eller förälder och önskar kontakt med skolpsykolog, tala med din rektor eller hör av dig till Elevia via kontaktformuläret.


Kontakta oss för mer information om våra tjänster