Ni kan få hjälp snabbt

Via Elevias e-hälsa kan ni som skola, du som elev eller dina föräldrar träffa en skolsköterska för samtal eller rådgivning.

Elevias skolsköterskor kan erbjuda följande stöd till skolans elevhälsa:

 • rådgivning/kompetensstöd för elevhälsoteam och pedagoger
 • bidra med kunskap och rådgivning till skolpersonal kring sjukdom, stress, oro och arbetsmiljöfrågor
 • bidra med kunskap kring risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa och utveckling samt kring samhällets stödfunktioner.
 • medicinsk rådgivning till elever och föräldrar.
 • hälsosamtal
 • kris- och stödsamtal till elever, föräldrar och skolpersonal.

Elevias sjuksköterskor erbjuder följande stöd till barn, unga och föräldrar:

 • rådgivning kring sjukdom, stress, oro och arbetsmiljöfrågor
 • rådgivning kring risk- och skyddsfaktorer för barn och ungas hälsa och utveckling samt kring samhällets stödfunktioner.
 • medicinsk rådgivning
 • hälsosamtal
 • kris- och stödsamtal

Samtal med skolsköterska bokas på samma sätt som elevsamtalen. Gå till För elever och Boka videosamtal

Om tystnadsplikt

Skolsköterskan du pratar med har tystnadsplikt. Det gäller både videosamtal och chatt. Hon eller han berättar inte för någon vad ni har pratat om/skrivit. Det enda undantaget är om det som kommer fram i samtalet är så allvarligt att sköterskan tror att du far illa, t.ex om du blir slagen eller om du själv eller någon annan utsätter dig för fara. Om det skulle vara så kommer hon eller han att berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din skolsköterska om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Om du far mycket illa behöver anmälan göras till socialtjänsten. Då kontaktar sköterskan din skola som gör anmälan.

Det är enkelt

Då det är dags för kontakt med er skolsköterska så får ni via mail en inbjudan till vår bokningssida på Kaddio, vilket är vårt säkra system som tillhandahåller de digitala tjänster ni erbjudits. Du, som elev, förälder eller skolpersonal, kan då direkt boka in dig för en tid som passar dig hos skolsköterska. Skolsköterskan ringer sedan upp dig genom Kaddio på utsatt tid. Ni träffas via videolänk. Hon eller han gör två försök att nå dig. Samtalet varar upp till 30 minuter.

Du bokar skolsköterskan genom att gå in på För elever och boka videosamtal


Kontakta oss för mer information om våra tjänster