Elevias specialpedagoger/speciallärare kan erbjuda följande stöd till skolans elevhälsa:

  • handledning/rådgivning till skolans pedagoger gällande specifika elevärenden.
  • elevstöd
  • stöd till pedagoger vid kartläggning och elevdokumentation
  • pedagogisk handledning till pedagoger
  • professionsstöd till elevhälsan vid särskilt svåra ärenden/situationer.

Så här enkelt funkar det oavsett om du är skolpersonal, elev eller förälder:

Då vi fått en uppdragsbeställning av skolan så får ni via mail en inbjudan till vår bokningssida på Kaddio, vilket är vårt säkra system som tillhandahåller de digitala tjänster ni erbjudits. Du kan då direkt boka in dig på en tid som passar dig. Vi ringer sedan upp dig genom Kaddio på utsatt tid. Specialpedagogen gör två försök att nå dig.

Boka din skolas specialpedagog/speciallärare genom att gå till fliken För elever – Boka videosamtal


Kontakta oss för mer information om våra tjänster