Stöd i kris

I en tid av kris som vi är i nu, då virussmitta påverkar båda unga och äldre kan barn ha många frågor som kan kännas känsliga och svåra att besvara. Många föräldrar frågar oss hur mycket man ska berätta, vad som lugnar och vad som skrämmer. Vi tror att det är viktigt att komma ihåg att barnen får så mycket information också från annat håll än från föräldrarna. Att fånga upp den oro som detta kan ge är extra viktigt.