Varför vi startade Elevia

I ett första försök till blogginlägg hoppas jag att vi här kan presentera oss som drömmer om att göra elevhälsa och samtalsstöd tillgängligt för fler barn och unga i skolan. Det började med en idé efter många erfarenheter av barn i behov av samtal.

Amanda och Helena arbetar på den egna psykoterapimottagningen, Familjemottagningen i Danderyd utanför Stockholm. I arbetet med psykoterapi och unga har en önskan om att kunna erbjuda flera ungdomar och familjer stöd väckts. I arbetet blir det tydligt att ungdomar ofta saknar någon att prata med och att det är svårt att nå fram till elevhälsans kurator, som kanske inte är alla dagar på skolan.

Under en familjeresa utomlands, under morgonens simturer, hittade syskonen Amanda och Harald, idén att skapa en digital elevhälsa. Syftet skulle vara att hjälpa många barn tidigt, i en miljö som är trygg och nära. Amandas man Fredrik, som är i konsultbranschen, såg möjligheten att erbjuda arbete till elevhälsans olika professioner, oavsett var de bor och verkar. Att kunna erbjuda stöd till unga, på deras hemspråk och utifrån deras behov – oavsett om de bor i storstad eller landsort kändes plötsligt möjlig och mycket inspirerande. Väl hemma igen kom Helena in i idéverkstan och med hennes erfarenhet från skolvärlden formades Elevia.

Vårt mål med Elevia är att alla skolor utan elevhälsa eller med en överbelastad elevhälsa ska kunna få snabbt stöd att erbjuda sina elever. Vi vet att skolans ansvar är att erbjuda förebyggande psykosocialt stöd till sina elever. Just förebyggande stöd vet vi också är en förutsättning för att barn och unga ska slippa behöva må sämre.  Vår ambition är att Elevia ska kunna erbjuda elevhälsa till alla skolor som behöver.

Vi längtar nu efter att lansera Elevia – en tjänst vi tror mycket på och hoppas ska kunna ge stöd och hopp för både skolor och barn. /Amanda